Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: letnja rezidba

Tag Archives: letnja rezidba

Rezidba borovnice traje tokom cele godine

borovnica biologija kalkulacija

Rezidba borovnice ima za cilj postizanje ravnoteže izme?u rasta i rodnosti žbuna. Rezidbom podsti?emo rast novih letorasta na kojima se obrazuju cvetni pupoljci, podmla?ujemo žbun i prore?ujemo ga. Posle sadnje dvogodišnjih sadnica rezidba nije potrebna. Biljke se puštaju da slobodno rastu tokom prve dve godine, kako bi formirale snažne i bujne žbunove. Da bi se pospešio rast treba ukloniti sve ... Read More »

Kajsija letnja rezidba za sledeću sezonu

kajsija letnja kalcijumova djubriva rakija nepoželjni seminar

Kajsija letnja rezidba – Dok berba kajsije  polako izlazi iz svog zenita, proizvo?a?i trebaju polako da se spremaju za izvo?enje letnje rezidbe krune, koja bi trebala da se izvede nakon berbe plodova. Naime, to je upravo trenutak kada kajsija, kao i ve?ina umerenokontinentalnih vo?aka, po?inje sa intenzivnijom diferencijacijom elemenata cveta u budu?im rodnim pupoljcima. Kod nekih vrsta košti?avog vo?a (npr. ... Read More »

KAJSIJA letnja rezidba za budući rod voća

KAJSIJA letnja rezidba – Obilje padavina i zametnutih plodova kajsije kojim se odlikovala vegetacija 2014. na podru?ju Grocke i dalje donosi nevolje proizvo?a?ima u ovom najve?em proizvodnmo podru?ju kajsije u našoj zemlji. Ovoga puta problemi su druk?ije prirode i odnose se na odsustvo roda u ve?ini rodnih zasada, masovnoj pojavi sušenja stabala, kao i prebujnim i pregustim krunama rastere?enim od ... Read More »