Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lešnik

Tag Archives: Lešnik

Lešnik raspored oprašivača u novom zasadu

lešnik raspored

Lešnik raspored oprašivača. Uzimajući u obzir klimatske, zemljišne i ekonomsko-organizacione uslove kao i mogućnost prerade i plasmana plodova lešnika, treba izabrati najpogodnije sorte. Glavna orijentacija je da se gaje veoma rodne sorte namenjene industrijskoj preradi i sorte kombino- vanih svojstava koje se mogu koristiti i za industrijsku i za stonu potrošnju, a takođe i kao oprašivač glavne sorte. Lešnik raspored ... Read More »

Lešnik je zahvalan – važan je izbor sorti

leska - štetnici uzgojni oblici

Lešnik  je zahvalan – IZBOR SORTI LESKE –  Prilikom izbora sorte leske treba obratiti pažnju na ponašanje sorte prema uslovima sredine, odnosno otpornost na bolesti i štetočine, niske temperature, nedostatak vode itd. Presudnu ulogu može da ima i tržište – namena proizvodnje. Za stonu upotrebu pogodniji su krupniji plodovi, atraktivnog izgleda i oblika, dok su za industrijsku upotrebu pogodniji sitniji ... Read More »

Kukuruz i tržište – ima li ga previše ?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa

Kukuruz i tržište – vremenske ( ne) prilike su pogodile biljke kukuruza – da li će nam jesen doneti rod sa kojim će ratari biti zadovoljni? Svetska proizvodnja za sezonu 2016/17. , očekuje se  da bude na nivou os 1,069 milijardi tona !! Potražnja za kukuruzom na svetskom tržištu, za potrošnju, se predviđa na 1, 055 milijardi tona, ali su ... Read More »

Orezivanje leske traje tokom cele godine

leska - štetnici uzgojni oblici

Orezivanje leske – Najbolje prinose leska daje ako je sistem uzgoja kontrolisani žbun sa 6 do 8 stabala iz korena. Nakon berbe treba obaviti folijarno prskanje. Stabla treba redovito orezivati i grane minimalno povijati na 45 stepeni. Zimsku rezidbu treba obavljati na temperaturi iznad 5 ° C i sva stabla u žbunu trebaju biti orezana na istu visinu. Pored zimske ... Read More »

Leska u Srbiji, uzgoj i značaj pčela u voćnjaku

Leska u Srbiji je postala veoma interesantna za gajenje. Plantažni zasadi se podižu širom Srbije. Očekivanja uzgajivača su velika jer konditorska industrija ima velike zahteve za lešnikom. U svakom voćnjaku veliki broj pčela je neophodfan da bi se cvetovi oprašili i doneli plod. Koliki je njihov značaj ? ZNAČAJ PČELA U OPRAŠIVANJU I POVEĆANJU PRINOSA STARIH SORTI ŠLJIVE I JABUKE ... Read More »

Lešnik je zahvalan za uzgoj – nadate se najboljem

Lešnik je zahvalan za uzgoj, ali se čeka 5 godina da počne vraćati deo uloženog do tada. Pročitajte iskustva iz BiH, kakvo  je iskustvo proizvođača. Dragoljub Savković iz Kaštela kod Gradiške, koji je sa dva hektara zasađenih lješnjaka vlasnik jedne od većih plantaža na ovom području, smatra da je lješnjak perspektiva. “Po mome mišljenju, čisto radi toga što je to ... Read More »

Lešnik uslovi gajenja, investicija i isplativost

Lešnik uslovi gajenja, investicija – dugačak je put do postizanja pune rodnosti lešnika. Ko hoće da se bavi uzgojem lešnika razmišlja i o tome šta ostavlja za naslednike. Izrazito je heliofitna biljka ( potrebna je velika osunčanost ) i zato je važan izbor položaja zemljišta i pravilan razmak između biljaka. Blizina velikih vodenih površina doprinosi boljoj rodnosti. Otporan je na ... Read More »