Saturday, 18 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lešnik

Tag Archives: Lešnik

Leska plodovi prvo osušiti, zatim skladištiti

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske leska plodovi

Leska plodovi – Sušenje je mera koju treba obavezno primeniti jer u protivnom može doći pojave buđi i propadanja plodova. Još prilikom berbe jedan deo plodova pašće zajedno sa omotačem. Omotač sadrži znatno više vode pa ga zato treba skinuti. Plodovi koji su obrani zajedno sa omotačem a nemožemo ih ručno skinuti odmah, prvo se suše 6 do 8 dana na ... Read More »

Mineralna ishrana leske – prvo analiza zemljišta

leska leskina lešnik je zahvalan mineralna ishrana

Mineralna ishrana zasada jedna je od najvažnijih agrotehničkih mera u gajenju leske. Prvenstveno je bitno da se pre podizanja zasada lešnika ispita hemijski sastav zemljišta, kako bi se konstatovali nedostaci makroelemenata u zemljištu i po preporuci moglo obaviti meliorativno đubrenje i hemijska popravka zemljšta. Preporuka je i da se uradi i kontrola mehaničkog sastava zemljišta kako bi se popravio i ... Read More »

Orezivanje leske traje tokom cele godine

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske leska plodovi

Orezivanje leske – Najbolje prinose leska daje ako je sistem uzgoja kontrolisani žbun sa 6 do 8 stabala iz korena. Nakon berbe treba obaviti folijarno prskanje. Stabla treba redovito orezivati i grane minimalno povijati na 45 stepeni. Zimsku rezidbu treba obavljati na temperaturi iznad 5 ° C i sva stabla u žbunu trebaju biti orezana na istu visinu. Pored zimske treba ... Read More »

Lešnik uslovi gajenja, investicija i isplativost

leska sistemi leska zasadi lešnik uslovi

Lešnik uslovi gajenja, investicija – dugačak je put do postizanja pune rodnosti lešnika. Ko hoće da se bavi uzgojem lešnika razmišlja i o tome šta ostavlja za naslednike. Izrazito je heliofitna biljka ( potrebna je velika osunčanost ) i zato je važan izbor položaja zemljišta i pravilan razmak između biljaka. Blizina velikih vodenih površina doprinosi boljoj rodnosti. Otporan je na ... Read More »

Leska u Srbiji, uzgoj i značaj pčela u voćnjaku

organska proizvodnja pčela leska u srbiji oksalna kiselina u smiraj dana

Leska u Srbiji je postala veoma interesantna za gajenje. Plantažni zasadi se podižu širom Srbije. Očekivanja uzgajivača su velika jer konditorska industrija ima velike zahteve za lešnikom. U svakom voćnjaku veliki broj pčela je neophodfan da bi se cvetovi oprašili i doneli plod. Koliki je njihov značaj ? ZNAčAJ P?ELA U OPRAŠIVANJU I POVEćANJU PRINOSA STARIH SORTI ŠLJIVE I JABUKE Jačimović ... Read More »

Lešnik raspored oprašivača u novom zasadu

lešnik raspored sorte leske

Lešnik raspored oprašivača. Uzimajući u obzir klimatske, zemljišne i ekonomsko-organizacione uslove kao i mogućnost prerade i plasmana plodova lešnika, treba izabrati najpogodnije sorte. Glavna orijentacija je da se gaje veoma rodne sorte namenjene industrijskoj preradi i sorte kombinovanih svojstava koje se mogu koristiti i za industrijsku i za stonu potrošnju, a takođe i kao oprašivač glavne sorte. Lešnik raspored oprašivača ... Read More »

Lešnik je zahvalan – važan je izbor sorti

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske leska plodovi

Lešnik  je zahvalan – IZBOR SORTI LESKE –  Prilikom izbora sorte leske treba obratiti pažnju na ponašanje sorte prema uslovima sredine, odnosno otpornost na bolesti i šteto?ine, niske temperature, nedostatak vode itd. Presudnu ulogu može da ima i tržište – namena proizvodnje. Za stonu upotrebu pogodniji su krupniji plodovi, atraktivnog izgleda i oblika, dok su za industrijsku upotrebu pogodniji sitniji plodovi. ... Read More »

Kukuruz i tržište – ima li ga previše ?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Kukuruz i tržište – vremenske ( ne) prilike su pogodile biljke kukuruza – da li ?e nam jesen doneti rod sa kojim ?e ratari biti zadovoljni? Svetska proizvodnja za sezonu 2016/17. , o?ekuje se  da bude na nivou od 1,069 milijardi tona !! Potražnja za kukuruzom na svetskom tržištu, za potrošnju, se predvi?a na 1, 055 milijardi tona, ali su ... Read More »

Lešnik je zahvalan za uzgoj – nadate se najboljem

leska leskina lešnik je zahvalan mineralna ishrana

Lešnik je zahvalan za uzgoj, ali se čeka 5 godina da počne vraćati deo uloženog do tada. Pročitajte iskustva iz BiH, kakvo  je iskustvo proizvođača. Dragoljub Savković iz Kaštela kod Gradiške, koji je sa dva hektara zasađenih lješnjaka vlasnik jedne od većih plantaža na ovom području, smatra da je lješnjak perspektiva. “Po mome mišljenju, čisto radi toga što je to deficitarna ... Read More »