Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lešnik zasad

Tag Archives: lešnik zasad

Lešnik uslovi gajenja, investicija i isplativost

Lešnik uslovi gajenja, investicija – duga?ak je put do postizanja pune rodnosti lešnika. Ko ho?e da se bavi uzgojem lešnika razmišlja i o tome šta ostavlja za naslednike. Izrazito je heliofitna biljka ( potrebna je velika osun?anost ) i zato je važan izbor položaja zemljišta i pravilan razmak izme?u biljaka. Blizina velikih vodenih površina doprinosi boljoj rodnosti. Otporan je na ... Read More »