Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lešnik raspored oprašivača

Tag Archives: Lešnik raspored oprašivača

Lešnik raspored oprašivača u novom zasadu

lešnik raspored sorte leske

Lešnik raspored oprašiva?a. Uzimaju?i u obzir klimatske, zemljišne i ekonomsko-organizacione uslove kao i mogu?nost prerade i plasmana plodova lešnika, treba izabrati najpogodnije sorte. Glavna orijentacija je da se gaje veoma rodne sorte namenjene industrijskoj preradi i sorte kombino- vanih svojstava koje se mogu koristiti i za industrijsku i za stonu potrošnju, a tako?e i kao oprašiva? glavne sorte. Lešnik raspored ... Read More »