Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lešnik izbor sorti

Tag Archives: Lešnik izbor sorti

Lešnik je zahvalan – važan je izbor sorti

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske

Lešnik  je zahvalan – IZBOR SORTI LESKE –  Prilikom izbora sorte leske treba obratiti pažnju na ponašanje sorte prema uslovima sredine, odnosno otpornost na bolesti i šteto?ine, niske temperature, nedostatak vode itd. Presudnu ulogu može da ima i tržište – namena proizvodnje. Za stonu upotrebu pogodniji su krupniji plodovi, atraktivnog izgleda i oblika, dok su za industrijsku upotrebu pogodniji sitniji plodovi. ... Read More »

Lešnik je zahvalan za uzgoj – nadate se najboljem

Lešnik je zahvalan za uzgoj, ali se ?eka 5 godina da po?ne vra?ati deo uloženog do tada. Pro?itajte iskustva iz BiH, kakvo  je iskustvo proizvo?a?a. Dragoljub Savkovi? iz Kaštela kod Gradiške, koji je sa dva hektara zasa?enih lješnjaka vlasnik jedne od ve?ih plantaža na ovom podru?ju, smatra da je lješnjak perspektiva. “Po mome mišljenju, ?isto radi toga što je to ... Read More »