Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Leska

Tag Archives: Leska

Leska podizanje zasada – koje sorte izabrati

leska podizanje zasad

Leska podizanje zasada – S obzirom na veliku potražnju i visoke cene lešnika, ova kultura se smatra izuzetno rentabilnom za gajenje. Sam sistem gajenja nije komplikovan, zadovoljava se skromnijim uslovima, ne napadaju ga brojne bolesti i štetočine, a što je veoma bitno, većinu proizvodnih operacija je moguće maksimalno mehanizovati. Najveću manu u tehnologiji proizvodnje lešnika je zasigurno spor povraćaj kapitala. ... Read More »

Leska zasadi – podizanje zasada na pravi način

leska sistemi leska zasadi plodovi leske

Leska zasadi – podizanje zasada na pravi na?in MERE I POSTUPCI ZA PODIZANjE ZASADA LESKE – Sr?an Stanojlovi? U našem kraju su pove?ane površine pod leskom za 100 %, pa ?ak i više, kako zbog obezbe?enog plasmana preko ozbiljnih svetskih kompanija tako i zbog podrške Ministarstva poljoprivrede i životne sredine za nabavku regresiranog sadnog materijala. Prilikom podizanja zasada mora se ... Read More »

Leska u Srbiji, uzgoj i značaj pčela u voćnjaku

pčela leska u srbiji konkurs za

Leska u Srbiji je postala veoma interesantna za gajenje. Plantažni zasadi se podižu širom Srbije. Očekivanja uzgajivača su velika jer konditorska industrija ima velike zahteve za lešnikom. U svakom voćnjaku veliki broj pčela je neophodan da bi se cvetovi oprašili i doneli plod. Koliki je njihov značaj ? ZNAČAJ PČELA U OPRAŠIVANJU I POVEĆANJU PRINOSA STARIH SORTI ŠLJIVE I JABUKE Jaćimović ... Read More »

Sistemi navodnjavanja leske – tri načina

leska sistemi leska zasadi plodovi leske

Sistemi navodnjavanja leske – Voda u zemljištu je neophodan uslov za obezbe?enje obilnih prinosa i plodova dobrog kvaliteta leske. Sastavni je deo njihovih razli?itih tkiva a u mnogim slu?ajevima ?ini i najve?i deo organa. Zbog toga bez dovoljno vode u zemljištu vo?ke ne mogu dobro uspevati jer svi fiziološki procesi zahtevaju vodu. Leska je veoma osetljiva na nedostatak vode. Nedostatak ... Read More »

Lešnik kako pravilno započeti plantažni uzgoj

lešnik raspored sorte leske

Lešnik uzgoj – Program mera u redovnoj proizvodnji treba da doprinese posti­zanju maksimalnih prinosa dobrog kvaliteta lešnika, i to svake godine. To se postiže preko niza zahvata od kojih su najvažniji: rezidba, održavanje zemljišta, mineralna ishrana, navodnjavanje, i zaštita od bolesti i šteto?ina. REZIDBA LESKE Rezidba leske kao regulator rodnosti tek u poslednje vreme dobija svoj puni zna?aj. Iako je ... Read More »

Leska – štetnici koji smanjuju prinose biljke

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske

Leska – štetnici. Lesku napada ve?i broj štretnih organizama. Najzna?ajniji patogeni koji nanose ekonomske štete su Monilinia fructigena (trulež plodova), Phyllactinia guttata (pepelnica leske), Monilia ploda se javlja uglavnom svake godine,više u vlažnim uslovima kada su vlažna prole?a i u vo?njacima koji su podignuti na vlažnim terenima. Parazit se razvija na tek zametnutim plodovima. Simptomi su u vidu sitnih pega ... Read More »