Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: leska zasadi

Tag Archives: leska zasadi

Leska zasadi – podizanje zasada na pravi način

leska sistemi leska zasadi

Leska zasadi – podizanje zasada na pravi na?in MERE I POSTUPCI ZA PODIZANjE ZASADA LESKE – Sr?an Stanojlovi? U našem kraju su pove?ane površine pod leskom za 100 %, pa ?ak i više, kako zbog obezbe?enog plasmana preko ozbiljnih svetskih kompanija tako i zbog podrške Ministarstva poljoprivrede i životne sredine za nabavku regresiranog sadnog materijala. Prilikom podizanja zasada mora se ... Read More »