Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Leska – štetnici

Tag Archives: Leska – štetnici

Lešnik kako pravilno započeti plantažni uzgoj

lešnik raspored sorte leske

Lešnik uzgoj – Program mera u redovnoj proizvodnji treba da doprinese posti­zanju maksimalnih prinosa dobrog kvaliteta lešnika, i to svake godine. To se postiže preko niza zahvata od kojih su najvažniji: rezidba, održavanje zemljišta, mineralna ishrana, navodnjavanje, i zaštita od bolesti i šteto?ina. REZIDBA LESKE Rezidba leske kao regulator rodnosti tek u poslednje vreme dobija svoj puni zna?aj. Iako je ... Read More »

Leska – štetnici koji smanjuju prinose biljke

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske

Leska – štetnici. Lesku napada ve?i broj štretnih organizama. Najzna?ajniji patogeni koji nanose ekonomske štete su Monilinia fructigena (trulež plodova), Phyllactinia guttata (pepelnica leske), Monilia ploda se javlja uglavnom svake godine,više u vlažnim uslovima kada su vlažna prole?a i u vo?njacima koji su podignuti na vlažnim terenima. Parazit se razvija na tek zametnutim plodovima. Simptomi su u vidu sitnih pega ... Read More »