Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lekovito

Tag Archives: Lekovito

LEKOVITO bilje, način da ostvarite profit

lekovito bilje kamilica

LEKOVITO bilje – Zanimanje za plantažu uzgoj ljekovitog i aromati?nog bilja inicirala je potražnja prera?iva?ke industrije ?iji se krajnji proizvodi temelje na lekovitom i aromati?nom bilju, kao i potreba za sirovinama ujedna?ene kvaliteta i kvantiteta. Intenzivnije plantažno gajenje datira od 50-tih godina prošlog veka, a od 70-ih neke lekovite i aromati?ne vrste se u potpunosti uvode u kulturu, što zna?i da ... Read More »

Lekovito bilje i mogućnosti za izvoz

Lekovito bilje –  Naše podneblje je pogodno za gajenje lekovitog bilja koje je veoma traženo na tržištu EU. Naši susedi su krenuli velikim koracima uzgajanja kamilice i KOPRIVE! Lekovito i aromati?no bilje zauzima sve više obradivih površina u Hrvatskoj. ?isto?a zemljišta, povoljni klimatski uvjeti i uzgoj bez hemijskih preparata razlozi su zbog kojih naši proizvodi na bazi lekovitog bilja lako ... Read More »

Lekovito bilje, moguća zarada do 4.000 eura/ha

Lekovito biljei  zarada – Za gajenje lekovitog bilja potrebno je ulaganje od 1.200 do 2.500 evra, ali prihod doseže i do 6.500 evra po hektaru. Za uzgoj nane, kamilice, nevena i drugog lekovitog bilja potrebno je ulaganje od 1.200 do 2.500 evra po hektaru, dok prihod od ovog biznisa iznosi od 2.500 do 6.500 evra po hektaru. Iako je proizvodnja lekovitog ... Read More »

LEKOVITO BILJE može zaposliti ljude na selu

LEKOVITO BILJE – Zahvaljuju?i geografskim, geološkim i geomorfološkim karakteristikama, kao i prirodnim uslovima na prostoru Srbije raste veliki broj razli?itih biljnih vrsta. U održivom razvoju sektora lekovitog i aromati?nog bilja sigurno najve?i zna?aj ima podsticanje plantažnog gajenja vrsta, bilo sa aspekta tražnje, ili pak sa aspekta zaštite i o?uvanja prirode. Lekovite i aromati?ne biljke sakupljaju se ili gaje zbog aktivnih ... Read More »

Lekovito bilje izvor zarade na manje hektara

Lekovito bilje – Po zvani?nim podacima u celoj Srbiji lekovito bilje se gaji na površini oko 2000 hektara. Samo u okolini sela Bavaništa nalaze se plantaže lekovitog i za?inskog bilja na površini ve?oj od 500 hektara. Gaje se menta (nana), kamilica, mati?njak, o?ajnica, origano, miro?ija, peršun i druge kulture.  Ljubiša Stevanovi?, proizvo?a? je lekovitog i za?inskog bilja. Najviše gaji peršun ... Read More »