Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lekovito bilje

Tag Archives: Lekovito bilje

LEKOVITO bilje, način da ostvarite profit

lekovito bilje kamilica

LEKOVITO bilje – Zanimanje za plantažu uzgoj ljekovitog i aromati?nog bilja inicirala je potražnja prera?iva?ke industrije ?iji se krajnji proizvodi temelje na lekovitom i aromati?nom bilju, kao i potreba za sirovinama ujedna?ene kvaliteta i kvantiteta. Intenzivnije plantažno gajenje datira od 50-tih godina prošlog veka, a od 70-ih neke lekovite i aromati?ne vrste se u potpunosti uvode u kulturu, što zna?i da ... Read More »

Lekovito i aromatično bilje za veću dobit

Lekovito i aromati?no bilje – Veliki broj lekovitih i aromati?nih vrsta ima sitno seme, pa je potrebna velika pažnja u pripremi setvenog sloja i u samoj setvi. Za direktnu setvu u polje koriste se specijalne sejalice koje olakšavaju i ubrzavaju posao, a u nekim slu?ajevima mogu da se koriste i adaptirane klasi?ne sejalice. Direktnom setvom u polje zasniva se samo ... Read More »

Lekovito bilje pravilno sakupljanje, sušenje, čuvanje

lekovito bilje kamilica

Lekovito bilje pravilno sakupljanje – Prisustvo štetnih mikroorganizama u lekovitom bilju je posledica neadekvatnog sakupljanja lekovitog bilja, a kasnije i nepotpunog čišćenja i nedovoljnog sušenja; nepovoljnih uslova tokom transporta i skladištenja. Problemi skladištenja lekovitog bilja slični su kao i kod drugih poljoprivrednih kultura, a bitna razlika je u roku trajanja biološki vrednih sastojaka lekovitog bilja iz razloga što je njihova upotreba ... Read More »

Lekovito bilje u organskom načinu uzgoja

Lekovito bilje – U organskoj proizvodnji lekovitog bilja se prvo mora izvršiti izbor vrsta i sorti biljaka na osnovu njihove pogodnosti za gajenje u konkretnim agroekološkim uslovima. Lekovito bilje zbog brojnosti svojih vrsta i razli?itosti u njihovim ekološkim zahtevima, pruža mogu?nost za organizovanjem proizvodnje u razli?itim regionima, pa tako: Lekovito bilje u organskom na?inu uzgoja 1) Vrste pogodne za suva ... Read More »

Lekovito bilje i mogućnosti za izvoz

Lekovito bilje –  Naše podneblje je pogodno za gajenje lekovitog bilja koje je veoma traženo na tržištu EU. Naši susedi su krenuli velikim koracima uzgajanja kamilice i KOPRIVE! Lekovito i aromati?no bilje zauzima sve više obradivih površina u Hrvatskoj. ?isto?a zemljišta, povoljni klimatski uvjeti i uzgoj bez hemijskih preparata razlozi su zbog kojih naši proizvodi na bazi lekovitog bilja lako ... Read More »

Lekovito bilje, moguća zarada do 4.000 eura/ha

Lekovito biljei  zarada – Za gajenje lekovitog bilja potrebno je ulaganje od 1.200 do 2.500 evra, ali prihod doseže i do 6.500 evra po hektaru. Za uzgoj nane, kamilice, nevena i drugog lekovitog bilja potrebno je ulaganje od 1.200 do 2.500 evra po hektaru, dok prihod od ovog biznisa iznosi od 2.500 do 6.500 evra po hektaru. Iako je proizvodnja lekovitog ... Read More »

LEKOVITO BILJE može zaposliti ljude na selu

LEKOVITO BILJE – Zahvaljuju?i geografskim, geološkim i geomorfološkim karakteristikama, kao i prirodnim uslovima na prostoru Srbije raste veliki broj razli?itih biljnih vrsta. U održivom razvoju sektora lekovitog i aromati?nog bilja sigurno najve?i zna?aj ima podsticanje plantažnog gajenja vrsta, bilo sa aspekta tražnje, ili pak sa aspekta zaštite i o?uvanja prirode. Lekovite i aromati?ne biljke sakupljaju se ili gaje zbog aktivnih ... Read More »

Lekovito bilje izvor zarade na manje hektara

Lekovito bilje – Po zvani?nim podacima u celoj Srbiji lekovito bilje se gaji na površini oko 2000 hektara. Samo u okolini sela Bavaništa nalaze se plantaže lekovitog i za?inskog bilja na površini ve?oj od 500 hektara. Gaje se menta (nana), kamilica, mati?njak, o?ajnica, origano, miro?ija, peršun i druge kulture.  Ljubiša Stevanovi?, proizvo?a? je lekovitog i za?inskog bilja. Najviše gaji peršun ... Read More »