Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: le\i[te

Tag Archives: le\i[te

Stajnjak – načini spremanja stajnjaka u objektu

stajnjak

Stajnjak – na?ini spremanja. ?esto se u praksi prilikom izgradnje  ili adaptacije objekata za držanje krava vezanim sistemom držanja javlja nedoumica u pogledu dimenzija i oblika kanala za stajnjak. Treba ista?i da oblik i dimenzije ovog kanala zavise od drugih tehnološko-tehni?kih rešenja pre svega od: na?ina iz?ubravanja, izbora dužine ležišta i koriš?enja prostirke. U malim stajama gde se primenjuje ru?no ... Read More »