Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: leguminoze

Tag Archives: leguminoze

Zimski način prehrane krava – silaža, seno, leguminoze

trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum

Zimski na?in prehrane krava –  Prehrana krava muzara u zimskom period treba biti zasnovana na korištenju suvih i so?nih kabastih hraniva. Neprikladna prehrana naro?ito visokomle?nih grla može dovesti do manje proizvodnje po grlu nego kod ekstenzivnih rasa. Na taj na?in može do?i do narušavanja njihovog zdravlja.  Osnovno kabasto hranivo u zimskom razdoblju ja silaža od cele biljke kukuruza. Kao dopuna ... Read More »