Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Lečenje

Tag Archives: Lečenje

Lečenje životinja, ne lečite ih sami

Le?enje životinja. Na našim gazdinstvima je veoma ?esta pojava da proizvo?a?i sami le?e svoje životinje, oslanjaju?i se pri  tome na svoje iskustvo ili konsultovanje sa drugim proizvo?a?ima koji su imali iste probleme. Nema sumnje da ta iskustva nisu dragocena, ali bez prisustva stru?nih lica (pre svega veterinara), doga?aju se krupne greške koje mogu ugroziti pre svega zdravlje ljudi ako se ... Read More »