Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lastara

Tag Archives: lastara

Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina

rekonstrukcija vinograda visoke temperature smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Rekonstrukciji vinograda  najčešće se pristupa zbog malih međurednih rastojanja, jer u takvim vinogradima nije moguće primeniti mehanizovanu obradu i zaštitu od bolesti i zbog oblika gajenja na kom nije moguće primeniti onu rezidbu koju zahtevaju neke sorte, u prvom redu stone. Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina Kod nas se najčešće vrši rekonstrukcija mladjih vinograda – uskorednih i širokorednih sa ... Read More »

Zelena rezidba vinograda

pepelnica bakar primena vinova loza plamenjača vinove loze zelena rezidba bagrina crvena

Zelena rezidba vinograda – Zelena rezidba u vinogradu obuhvata sve radove koji se izvode na zelenim lastarima, cvastima, zelenom grožđu i listovima tokom vegetacije i tu spadaju: lačenje, zalamanje lastara, prekraćivanje zaperaka, perstenovanje loze, proređivanje cvasti, grozdova i bobica i uklanjanje donjih listova. Za zelenu rezidbu možemo reći da je i korektivna ili dopunska rezidbi izvedenoj na zreloj lozi u februaru ... Read More »

Zalamanje lastara donosi obilniji urod

vinograd grinje vinograd mere nege

Zalamanje lastara predstavlja agrotehničku meru koja se u vinogradima, zavisno od sorte odnosno njene bujnosti, obavlja 2 – 4 puta. Postavlja se pitanje pravog momenta kada sa ovom operacijom treba otpočeti odnosno kada se vrši pravo zalamanje? Pravi trenutak je kada lastari dužinom većom od 30 – 40 cm prerastu gornju žicu i kada dolazi do njihovog povijanja na niže. ... Read More »

Koeficijent rodnosti vinove loze – kako računati

grozd rane sorte kvalitetne sorte koeficijent rodnosti

Koeficijent rodnosti pokazuje prosečan broj grozdova po razvijenom lastaru na čokotu. Izračunava se tako što se ukupan broj grozdova na rodnim lastarima razvijenim iz zimskih okaca podeli ukupnim brojem rodnih i nerodnih lastara koji su se razvili iz pomenutih okaca na čokotu. Koeficijent rodnosti kao sortno obeležje javlja se zbog postojanja nerodnih lastara na čokotu i njegova veličina je uvek manja ... Read More »