Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lastara vinove loze

Tag Archives: lastara vinove loze

Vezivanje glave čokota, lastara vinove loze

Vezivanje glave ?okota, lastara – Za sve poznate oblike ?okota sa srednje visokim i visokim stablom postoji potreba da se stabla, glave i lukovi kordunica vezuju. Stablo i glava ?okota vezuju se uz kolac ili stub, a krakovi redovno uz žicu. Ako za stablo nije obezbe?en kolac, pritka, stub ili druge vrste naslona, tada se delovi ?okota, tj. stablo, glava ... Read More »