Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lastar

Tag Archives: lastar

Vinograd leti – suša ili kiša, šta je bolje ?

vinograd uticaj vinogradi klimatske vinograd leti

Vinograd leti – ove godine leto je vlažno, vinograd ima uslove da razvije dobar rod, ali i bolesti su prisutne. Pročitajte savete  – Šta se dešava sa vinovom lozom u uslovima suše ili čestih padavina – autor Tonić Dejan Višemesečna suša, praćena visokim temperaturama, leti, štetno utiče na razvoj vinove loze. To se odražava u slabijem porastu vinove loze, jer se ... Read More »

Vinova loza tokom proleća i leta do berbe

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement

Vinova loza – Plemenita vinova loza (V. Vinifera L.) spada u red gajenih biljaka koje su veoma osetljive na biljne bolesti i štetočine. Posebnost plemenite loze, u odnosu na druge vrste roda Vitis, je u tome što je ona osetljiva prema bolestima (plamenjači, pepelnici) i štetočinama (filokseri) koje su u Evropu prenete iz Amerike, dok su vrste loze poreklom iz ... Read More »

Regeneracija vinove loze tokom perioda gajenja

regeneracija vinove vinograd prašenje mašinsko orezivanje protektivni prihrana v

Regeneracija vinove loze – Tokom perioda eksploatacije pojedina stabla i rodni čvorovi mogu biti oštećeni, pa se javlja potreba za rezidbom u cilju rekonstrukcije starih deformisanih i izduženih stabala. Tada se obično primenjuje rezidba u cilju regeneracije starih dotrajalih stabala. Regeneracija se izvodi pažljivo i traje nekoliko godina zavisno od stepena oštećenja.  Ako se stablo čokota izduži, ili usled povreda ... Read More »

Period mirovanja loze – sadržaj šećera i skroba

Period mirovanja –  U našem podru?ju vinova loza prolazi kroz period zimskog mirovanja, period kad ne ispoljava vidljivu fiziološku aktivnost. U ovom periodu prestaje rastenje organa, a disanje i transpiracija se svode na minimum. Ulaskom u period zimskog mirovanja vinova loza prelazi u posebno kvalitetno stanje, koje ima druga?ije procese od onih koji dominiraju u vreme perioda vegetacije, ali izme?u ... Read More »