Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: laktacije

Tag Archives: laktacije

Ishrana svinja tokom perioda laktacije

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka

Ishrana svinja – Velike potrebe krma?a u hrani tokom laktacije ?esto prouzrokuju velike gubitke telesnih rezervi, ali i onih hranjivih materija koje se ne nalaze u organizmu kao rezervne. Ovo je slu?aj sa angažovanjem telesnih proteina. Sve ovo ako potraje duže i ako je deficit veliki izaziva pojavu “sindrom mršavih krma?a”. Veliki gubici u telesnoj masi krma?a dešavaju se naj?eš?e ... Read More »

KOZJE MLEKO donosi profit na gazdinstvo

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

Kozje mleko –  Koza je vrlo mle?na životinja jer u laktaciji proizvede od 10 do 20 puta više mleka u odnosu na svoju telesnu masu. Osim toga, skromnija je u zahtevima ishrane i podnosi razli?ite uslove držanja. U narodu ?esto se naziva sirotinjskom kravom. U pore?enju mle?nosti krave s prose?nom proizvodnjom sa mle?nom kozom, uo?ljivo je da je koza superiornija ... Read More »