Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Laktacija mlečnost krava

Tag Archives: Laktacija mlečnost krava

Laktacija način ishrane i mlečnost krava

Laktacija po?inje ?inom teljenja a završava se zasušenjem u momentu visoke bremenitosti grla, tj.40-60 dana pred novo teljenje. Prva faza laktacije traje oko 60 dana nakon teljenja i karakteriše je slede?e: 1./ Postepeno pove?anje mle?nosti tek oteljenih krava, tako da se maksimum u proizvodnji mleka dostiže sa 35-50 dana. 2./ Posle teljenja konzumiranje hrane je zna?ajno smanjeno i svoj maksimum ... Read More »