Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: LAG-ovi

Tag Archives: LAG-ovi

IPARD deo je program LEADER i LAG-ovi

IPARD Leader pristup ili strategija razvoja ruralnog područja je mera IPARD programa koja će se sprovoditi u II fazi implementacije mera IPARD-a, od 2017. godine. Princip je da razvoj lokalnih sredina bude rezultat dogovora lokalnih aktera. Predviđeno je da se ovaj program finansira sredstvima EU, iz nacionalnih fondova i privatnog sektora. Najznačajniji mehanizam za sprovođenje LEADER-a na lokalnom nivou biće ... Read More »