Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lafarge

Tag Archives: lafarge

LA FARGE – Moje gazdinstvo krediti

kredit moj dom

KREDITI NULA KAMATE – JEDNOSTAVNA I SIGURNA GRADNJA – LAFARGE MOJE GAZDINSTVO! Nakon po?etnog uspeha i potvrde koncepta kredita za kupovinu gra?evinskog materijala, Lafarge BFC u saradnji sa Pro Credit bankom nastavlja sa ponudom posebne linije kredita namenjene poljoprivrednicima, kao izuzetno zna?ajnom segmentu naše privrede i zna?ajnoj grupi krajnjih korisnika gra?evinskih materijala. Ideja Lafarge Moje gazdinstvo kredita je da se ... Read More »

Podna skladišta za bolji ekonomski rezultat

Podna skladišta i tipovi podnih skladišta – Podna skladišta se nalaze pri pogonima za preradu, manjih su i srednjih kapaciteta. Ova skladišta mogu biti smještena iznad nivoa pogona (na spratu), u nivou pogona i ispod nivoa pogona. Podna skladišta iznad nivoa pogona su povoljnija jer omogu?avaju doziranje sirovina u koli?ini potrebnoj za odre?enu proizvodnju. Podno skladište u nivou pogona ima ... Read More »