Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: lafarge krediti

Tag Archives: lafarge krediti

Podna skladišta za bolji ekonomski rezultat

Podna skladišta i tipovi podnih skladišta – Podna skladišta se nalaze pri pogonima za preradu, manjih su i srednjih kapaciteta. Ova skladišta mogu biti smještena iznad nivoa pogona (na spratu), u nivou pogona i ispod nivoa pogona. Podna skladišta iznad nivoa pogona su povoljnija jer omogu?avaju doziranje sirovina u koli?ini potrebnoj za odre?enu proizvodnju. Podno skladište u nivou pogona ima ... Read More »