Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kws zrno

Tag Archives: kws zrno

Kukuruz iz sveta ili domaćih instituta ?

kukuruz iz sveta

Kukuruz iz sveta – Pre deset godina, na tržištu kukuruza dominirali su naučni instituti sa udelom od preko 70 posto. Pored Pionira, sa oko 20% udela, ostale kompanije su imale zanemarljiv udeo – KWS oko 4% a ostali ispod jednog procenta. Otvaranjem tržišta kukuruza, konkurencija je postajala sve veća, a njegov kvalitet sve bolji. U novonastalom okruženju na tržištu, instituti su ... Read More »