Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kvalitetnu ishranu

Tag Archives: kvalitetnu ishranu

Prasad trebaju negu i kvalitetnu ishranu -ISV

Prasad trebaju negu – Posle zalu?enja prasad male telesne mase dugo vremena stagniraju, ili ?ak gube telesnu masu, a ?esto dolazi i do uginu?a. Posledice ovakvog stanja negativno uti?u na ?itav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposoban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, ... Read More »