Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kvalitetno seno

Tag Archives: kvalitetno seno

Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca jagnjenje

Zimska ishrana ovaca. U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva. Od konzervisanih hraniva najvažniju ulogu u ishrani ovaca zauzima kvalitetno seno trava i seno  lucerke. Seno treba da bude kvalitetno tj. košeno u optimalnoj fazi razvića  i sušeno u optimalnim vremenskim prilika ma kako bi gubici hranljivih materija bili što manji. Druga ... Read More »