Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kvalitet

Tag Archives: kvalitet

Rakija nepoželjni ukusi i popravljanje kvaliteta

kajsija letnja kalcijumova djubriva rakija nepoželjni seminar kajsija - izbor zemljišta

Rakija nepoželjni ukusi kod rakija proizvedenih u domaćinstvu i popravljanje kvaliteta – Gorak ukus. Ova mana nastaje kao posledica prerade voća zajedno sa peteljkama i lišćem. Uzročnik je vrsta alkohola koja nastaje iz peteljki i lišća tokom fermentacije (vrenja). Redukovanje ove mane obavlja se tretiranjem pića sa eponitom (sredstvo za uklanjanje nepoželjnih mirisa u vinima i rakijama biljnog ili životinjskog porekla) ... Read More »

Sajam pekarstva i mlinarstva u Novom Sadu

sajam pekarstva

Sajam pekarstva i mlinarstva – 2.sajam i 22.konferencija „Pekarsko mlinarski dani“ od 12 do 14. oktobra na Novosadskom sajmu. Na ovogodišnjem Sajmu i konferenciji, koji se održava pod sloganom “DO?I,VIDI, NAU?I, PRIMENI“ okupi?e se najeminentniji stru?njaci iz pekarske, mlinarske i poslasti?arske profesije. Na drugom Sajmu pekarstva i mlinarstva stru?na javnost i posetioci ?e imati priliku da se na jednom mestu ... Read More »

Samo prva klasa donosi sigurnu zaradu

breburn jabuka

SAMO PRVA KLASA DONOSI SIGURNU ZARADU. ?esto naši vo?ari u želji da imaju što ve?e prinose po jedinici površine insistiraju prilikom rezidbe da se ostavi što je mogu?e više rodnih grana („rezidba na rod“). Me?utim u svetu otvorenog tržišta opsta?e samo oni koji imaju dobar kvalitet, a ne samo koli?inu. Svakako da se mora na?i neki balans izme?u kvaliteta i ... Read More »

Kvalitet jaja obezbedjuje zaradu

kvalitet jaja manjak minerala kvalitet ljuske

Kvalitet jaja – Momentalno je cena jaja veoma dobra za proizvođače. Kvalitet jaja za konzum su  na prvom mestu sveža, čista i krupna jaja. Za ishranu ljudi su najbolja jaja do 3 dana starosti. Što je jaja svežije to je kvalitetnije. Nečista ljuska jaja može da utiče na brže kvarenje i gubitak kvaliteta, pa jaja za konzum moraju imati čistu ljusku. ... Read More »

PŠENICA kvalitet i naši standardi kvaliteta

pšenica belija organska spelta razmena sumpor nužan

PŠENICA kvalitet – Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod ima odre?enu upotrebnu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, hleba i peciva, testenina, keksa i drugih proizvoda. Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, pšenica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Vrednost pšenice kao sirovine u tehnologiji hrane određuje se prema morfološkim, organoleptičkim i ... Read More »

Proizvodnja i kvalitet ovčijeg mesa – kako?

Proizvodnja i kvalitet ov?ijeg i jagnje?eg mesa zavisi od niza ?inioca, koji se na?elno mogu svrstati u dve grupe: 1/  faktore nasledne osnove; 2/  faktore spoljne sredine. Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uklju?uje obe grupe pomenutih ?inioca. Zahvaljuju?i selekciji, stvorene su i unapre?ene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na ve?u i kvaletniniju proizvodnju mesa. ... Read More »

Hranivo, kvalitet kod zasušenja krava

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje hranivo

Hranivo, kvalitet – Za zasušene visokogravidne krave potrebno je obezbediti najkvalitetnije seno i silažu. Preporučuje se smesa livadskog sena i leguminoza, odnosno kvalitetno lucerkino seno. Ako se u obrok daje i sočna hrana, seno se daje oko 2 kg/100kg težine krave. Od silaža u obzir dolazi kvalitetna kukuruzna silaža i senaža. Silaža od leguminoza se ne preporučuje jer obično sadrzi buternu ... Read More »

Konkurs – sertifikacija bezbednosti i kvaliteta -AP Vojvodina

sjenička mleko prerada sajam etno

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini. Namena i visina sredstava Sredstva po ovom ... Read More »

Pšenica analiza zrna i određivanje kvaliteta

pšenica krediti za obrtna

Pšenica analiza zrna – pšenica se u Srbiji otkupljuje bez razvrstavanja po kvalitetu. Svetsko tržište u trgovini pšenicom vrednuje zrno po kvalitetu i cene se razlikuju do 20 US$ po toni. Obećava se da će 2017. godine otkup biti realizovan po kvalitativnim grupama. Da bi se utvrdio kvalitet pšeničnog zrna je nužno imati odgovarajuću opremu. To obezbeđuje  kompanija “MC Labor” d.o.o. iz ... Read More »

Suncokret kvalitet, šta je važno otkupljivačima ?

konzumni suncokret setva kvalitet medna fitotoksičnost

Suncokret kvalitet – Seme suncokreta je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva. Da bi se mogao nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, suncokret mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.         Seme suncokreta  namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove: – da je zdravo, jedro i suvo,  – da sdrži ulja  najmanje 40 ... Read More »