Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KVALITET SEMENA

Tag Archives: KVALITET SEMENA

Pravilan rasad, uslov za uspeh u berbi

Pravilan rasad, Kratki saveti o rokovima sadnje i uslovima razvoja rasada povr?a. Proizvodnja rasada je jedna od naosetljivijih i najvažnijih faza u proizvodnji povr?a. Iskusni povrtari znaju da od kvaliteta proizvedenog rasada direktno zavisi i prinos i kvalitet, odnosno ekonomska opravdanost proizvodnje. Rasad je mlada biljka sa 4-10 stalnih listova, dobro razvijenog korenovog sistema, ?vrstog, temeljnog i elasti?nog stabla, visine ... Read More »