Monday, 19 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kvalitet proizvoda

Tag Archives: kvalitet proizvoda

ISPRAVNA mehanizacija uslov uspešne proizvodnje

ISPRAVNA mehanizacija. Nema uspešne proizvodnje bez savremene mehanizacije i njene pravilne primene. Me?utim, ako se mehanizacija nepravilno primjenjuje ili je nema dovoljno, ili je lošega kvaliteta, posledice mogu biti znatne, a odražavaju se u slede?em: • pove?ano sabijanje zemljišta, • loše izvo?enje obrade, setve i nege, • mehani?ko ošte?enje biljaka i plodova biljaka, pove?ani gubici pri žetvi, • izvo?enje agrotehni?kih ... Read More »

Kvalitet proizvoda i njegovo označavanje – put uspeha

Kvalitet proizvoda – Veoma je zna?ajno da se me?u mnogim proizvoda na rafovima marketa izdvoji Vaš proizvod – posebnom oznakom kvaliteta. Ministarstvo poljoprivrede je uputilo poziv za izradu naziva i vizuelnog identiteta za prvu javnu oznaku višeg kvaliteta prehrambenih proizvoda u Srbiji traje do 27. maja ove godine. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine poziva pojedince i grupe autora da ... Read More »