Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kvalitet podova

Tag Archives: Kvalitet podova

Kvalitet podova u objektima za gajenje stoke

Kvalitet  podova u sto?arskim objektima predstavlja vrlo zna?ajan uslov za uspešno gajenje doma?ih životinja. Pogotovu ako znamo da pojedine vrste životinja provode dobar deo života u objektima, gde od ro?enja pa do samog završetka ciklusa proizvodnje odakle naj?eš?e idu na klanicu. Imaju?i u vidu ovakav na?in eksploatacije doma?ih životinja (vrlo intenzvno) moramo posebnu pažnju pokloniti i uslovima u kojima životinje ... Read More »