Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kvalitet plodnosti

Tag Archives: kvalitet plodnosti

Plodnost bika , merila njegovog kvaliteta plodnosti

plodnost bika mačiji rep

Plodnost bika, merila plodnosti.  Normalna proizvodnja sperme, sa adekvatnim kapacitetom oplo?avanja i sposobnost bika za parenje, predstavljaju osnovne faktore plodnosti muških grla goveda i drugih vrsta farmskih životinja. Postoje tri indirektna na?ina koja se koriste kao kontrola, odnosno merila reproduktivne sposobnosti bika.  1. Procenat bremenitosti baziran na proporciji životinja koje su ostale gravidne posle prvog osemenjavanja u periodu od 30-60 ... Read More »