Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kvalitet ovčijeg mesa

Tag Archives: kvalitet ovčijeg mesa

Proizvodnja i kvalitet ovčijeg mesa – kako?

Proizvodnja i kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa zavisi od niza činioca, koji se načelno mogu svrstati u dve grupe: 1/  faktore nasledne osnove; 2/  faktore spoljne sredine. Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uključuje obe grupe pomenutih činioca. Zahvaljujući selekciji, stvorene su i unapređene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na veću i kvaletniniju proizvodnju mesa. ... Read More »