Wednesday, 21 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kvalitet ovčijeg mesa

Tag Archives: kvalitet ovčijeg mesa

Proizvodnja kvalitetnog ovčijeg mesa – kako?

Proizvodnja  kvalitetnog ovčijeg i jagnjećeg mesa zavisi od niza činioca, koji se načelno mogu svrstati u dve grupe: 1/  faktore nasledne osnove; 2/  faktore spoljne sredine. Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uključuje obe grupe pomenutih činioca. Zahvaljujući selekciji, stvorene su i unapređene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na veću i kvaletniniju proizvodnju mesa. Ove ... Read More »