Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa

Tag Archives: Kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa

Kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa -kako do njega ?

jagnjenje ovaca jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca

Kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa – Uticaj različitih faktora na proizvodnju ovčijeg mesa – Proizvodanja i kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa zavisi od niza činioca,koji se načelno mogu svrstati u dve grupe: -faktore nasledne osnove; -faktore spoljne sredine; Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uključuje obe grupe pomenutih činioca. Zahvljujući selekciji, stvorene su i unapređene ranostasne rase ... Read More »