Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kvalitet ljuske jajeta

Tag Archives: Kvalitet ljuske jajeta

Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

kvalitet ljuske mitarenje

Kvalitet ljuske jajeta je danas najveća briga svih učesnika u živinarskoj proizvodnji, kako proizvođača konzumnih jaja, tako i proizvođača jaja za nasad. česti su defekti ljuske jajeta zbog kojih može doći do ekonomske štete u proizvodnji jaja. Da bi se poboljšao kvalitet ljuske jaja više pažnje mora da se posveti ishrani nosilja i njihovim potrebama u pojedinim hranljivim materijama, posebno ... Read More »