Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kvalitet jaja

Tag Archives: Kvalitet jaja

Kvalitet jaja obezbedjuje zaradu

jaja manjak minerala

Kvalitet jaja – Momentalno je cena jaja veoma dobra za proizvo?a?e. Kvalitet jaja za konzum su  na prvom mestu sveža, ?ista i krupna jaja. Za ishranu ljudi su najbolja jaja do 3 dana starosti. Što je jaja svežije to je kvalitetnije. Ne?ista ljuska jaja može da uti?e na brže kvarenje i gubitak kvaliteta, pa jaja za konzum moraju imati ?istu ... Read More »