Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kvalitet groždja

Tag Archives: Kvalitet groždja

Kvalitet groždja i količina šećera u zrnu

Kvalitet groždja – Najzna?ajniji ugljeni hidrati u grož?u jesu glukoza (grož?ani še?er) i fruktoza (vo?ni še?er). Oni se najve?im delom obrazuju u listovima procesom fotosinteze, a jedan deo se obrazuje i u samim bobicama dok su zelene i sadrže hlorofil. Zelene bobice svojom fotosintetskom aktivnoš?u mogu zadovoljavati i do 20% sopstvenih potreba, ali se še?eri troše u procesu disanja pa ... Read More »