Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KURUZNI PLAMENAC zdravo zrno

Tag Archives: KURUZNI PLAMENAC zdravo zrno

KUKURUZNI plamenac borba za zdravo zrno šećerca

kukuruz šećerac kukuruzni plamenac

KUKURUZNI  plamenac –  Osnovna biljke hraniteljke su kukuruz i paprika. Postoji afinitet kukuruznog plamenca prema određenim hibridima i sortama pa time i napad nije jednakog intenziteta na svim hibridima.  Štete čini gusenica koja se ubušuje u stabljike kukuruza, klipove ili plodove paprike. Indirektne štete su naseljavanje raznih gljiva na mestu ubušenja čime se smanjuje tržišna vrednost proizvoda. U fazi razvoja gusenice ... Read More »