Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kupusnjače u plasteniku

Tag Archives: kupusnjače u plasteniku

Kupusnjače u plasteničkoj proizvodnji cele godine

kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden

Kupusnja?e  kao predusev u plasteni?koj proizvodnji. Zašti?eni prostor osigurava najintezivniju proizvodnju, kombiniran proizvodnju, najbolje iskorištenje, kontrola ot bolesti i štetnika u primenu biološke kontrole, a što osigurava i zdraviju hranu. U skupinu povrtlarskih kupusnja?a ubrajaju se glavi?ast kupus, lisnati kelj, kelj glavi?ar, kelj pup?ar, karfiol, brokula, kineski i pekinški kupus i keleraba. Sve povrtarske kupusnja?e pripadaju familiji Brassicaceae. Ekonomski gledano, ... Read More »

Vlažnost u plasteniku, njen značaj za razvoj biljaka

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Vlažnost u plasteniku- Optimalna vlažnost zemljišta i vazduha u zašti?enom prostoru jedan je od preduslova za dobar rast i razvoj biljke.  Koli?ina vode, vreme i na?in zalivanja zavise od vrste, sorte, na?ina gajenja, faze rasta ali i od spoljašnjih meteoroloških faktora. Postoje ?etiri grupe povr?a u zavisnosti od potreba za vodom: povr?e koje dobro usvaja vodu i intezivno je troši ... Read More »