Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kupusna

Tag Archives: Kupusna

Kupusna lisna vaš ima 10 – 15 generacija

kupusna regulatori rasta berba kupusa bolesti kupusnjača kupusni moljac kupusa kupus crna trulež

Kupusna lisna vaš (Brevicoryne brassicae L.) najznačajnija je vrsta lisnih vašiju na kupusnjačama. U našoj zemlji je vrlo česta, a najveće štete nanosi u sušnim i toplim godinama, kada svojim kolonijama može masovno da prekrije biljke. Kupusna vaš ima 10-15 generacija godišnje, a prezimljava u stadijumu jajeta na ostacima zimskih sorata kupusa i drugim krstašicama. Iz položenih jaja u proleće ... Read More »

Kupusna sovica ima tri generacije godišnje

kupusna sovica

Kupusna sovica je polifagna štetočina koja osim biljaka iz familije kupusnjača,napada i veliki broj poljoprivrednih kultura.Prednja krila leptira su maslinasto smeđe boje sa izraženom svetlom poprečnom prugom koja pri kraju krila u sredini obrazuje šaru u vidu slova W. Zadnja krila su beličasto smeđa.Gusenica je sivo zelene do skoro crne boje dužine 40-50 mm.Kupusna sovica ima dve do tri generacije ... Read More »