Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kupusna

Tag Archives: Kupusna

Kupusna lisna vaš ima 10 – 15 generacija

regulatori rasta berba kupusa

Kupusna lisna vaš (Brevicoryne brassicae L.) najzna?ajnija je vrsta lisnih vašiju na kupusnja?ama. U našoj zemlji je vrlo ?esta, a najve?e štete nanosi u sušnim i toplim godinama, kada svojim kolonijama može masovno da prekrije biljke. Kupusna vaš ima 10-15 generacija godišnje, a prezimljava u stadijumu jajeta na ostacima zimskih sorata kupusa i drugim krstašicama. Iz položenih jaja u prole?e ... Read More »

Kupusna sovica ima tri generacije godišnje

Kupusna sovica je polifagna šteto?ina koja osim biljaka iz familije kupusnja?a,napada i veliki broj poljoprivrednih kultura.Prednja krila leptira su maslinasto sme?e boje sa izraženom svetlom popre?nom prugom koja pri kraju krila u sredini obrazuje šaru u vidu slovaW. Zadnja krila su beli?asto sme?a.Gusenica je sivo zelene do skoro crne boje dužine 40-50 mm.Kupusna sovica ima dve do tri generacije godišnje. ... Read More »