Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kupine

Tag Archives: Kupine

Kupina pravilno rastojanje u redovima

kupina investicija kupina pravilno rastojanje

Kupina pravilno rastojanje . Koliko treba da bude rastojanje između sadnica kupine? – Pri rastojanju 3 x 0,5 metara veći je broj rodnih izdanaka po jedinici površine, kao i rasterećenje korena, zatim bolja ishrana i snabdevanje izdanaka vodom, pravilan raspored i skoro uspravan položaj izdanaka u špaliru. Među voćarima u našoj zemlji nema jedinstvenog stava koliko treba da bude rastojanje ... Read More »

Razmnožavanje kupine putem izdanaka, bočnih grančica

kupina sorta kupina nega razmnožavanje kupine voćna vina đubrenje kupine čačanska bestrna

Razmnožavanje kupine – Izdanci i prevremene (bočne) grančice povijaju se i vrhovi vertikalno postavljaju u jame ili kanale dubine 10-15 centimetara. Zatim se zagrnu sitnom, rastresitom zemljom, koja se blago nagazi i zalije s dva-tri litre vode. U nižim i toplijim područjima oživljavanje može početi prvih dana avgusta, a u višim početkom septembra. Ožiljavanje vrhova izdanaka jedan je od najvažnijih i ... Read More »

Ljubičasta pegavost kupine i kako je štititi

Ljubi?asta  pegavost kupine – izaziva je gljiva Septocyta ruborum. Usled pojave purpurne pegavosti zabeleženi  gubici do 80%. Prvi simptomi bolesti na listu se javljaju tokom leta. Uo?avaju brojne sitne, okrugle pege sivosme?e boje.  Pege se ponekad spajaju i mogu dovesti do sušenja lista.  No, one su daleko manje zna?ajne od pega na stablu. U prole?e, kada mladi izdanci dostignu dvadesetak ... Read More »