Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kupina

Tag Archives: Kupina

Kupina investicija , troškovnik i isplativost

kupina investicija kupina pravilno rastojanje

Kupina investicija , troškovnik – veliki izazov za uzgajivače. Izabrati pravu parcelu, dobru sortu i krenuti , jedino se cena plodova ne može sa sigurnošću očekivati. Pamtimo kada je cena bila 200 dinara/kg, ali i dane kada je bila 60 dinara. Verovatno je pametno krenuti sa 3.ooo m2 uz investiciju od 5.000 eura – do pune plodnosti jer bi već tada trebali ... Read More »

Kupina nega zasada posle obavljene berbe

kupina sorta nega razmnožavanje kupine voćna vina đubrenje kupine

Kupina nega (Rubus spp.) Ima veliki ekonomski zna?aj u grupi vo?aka sa jagodastim plodovima. Uvo?enjem novih sorti sa boljim ekonomsko biološkim potencijalom u proizvodnji kupine, stavljaju kupinu u vrh izvoznog potencijala naše zemlje. Njena rentabilnost ogleda se pre svega u brzom stupanju na rod, redovitom i obilnom ra?anju, jednostavnom gajenju i vrlo hranjivim plodovima. Plodovi kupine bogati su vo?nim še?erima, ... Read More »

Kupina pravo vreme za branje određuje kvalitet

kupina investicija kupina pravilno rastojanje

Kupina pravo vreme – Zbog načina sazrevanja kupine, berba se izvodi u više navrata. Ukupno vreme sazrevanja i berbe plodova kupina traje između 30 i 40 dana. Plodovi ne sazrevaju istodobno već postupno te se berba kod komercijalnih sorti u našim uskovima izvodi od 5-7 puta. Berba kupina se obavlja u tehnološkoj zrelosti, kada plod ne daje otpor beraču prilikom odvajanja ... Read More »

Kupina sorta za dobar prinos – Loch Nes

kupina sorta nega razmnožavanje kupine voćna vina đubrenje kupine

Kupina sorta – kupina je 2013. godine obradovala svoje proizvo?a?e – cena je dostigla 200,00 dinara, ali 2014.godine je 60,00 din?! 2015. godine cena je dostizala 1,5 eura – sorta Loch Ness postiže za 30% višu cenu!! Nove sorte su na tržištu koje obezbedjuju ve?e prinose, bolji kvalitet ploda i dužu sezonu berbe. Sorta kupine “Loch Ness”. Najnovija sorta kupine razvijena ... Read More »

Kupina Čester Tornles kasnog vremena zrenja

kupina sorta nega razmnožavanje kupine voćna vina đubrenje kupine

Kupina ?ester Tornles (Chester Thornless) je novija sorta nastala 1985. godine u SAD-u (Beltsville, Maryland). Stvorena je ukrštanjem sorti Thornfree x Darrow. Odli?ne je rodnosti, kvaliteta plodova i beztrna je sorta. Cvet je boje lavande. Plod je srednje krupan do krupan, težine 5-7 grama, kupaste forme, sjajan, slatkog ukusa i blage arome. Ona je kasnog vremena zrenja, sa vremenom sazrevanja, ... Read More »

Kupina sistemi gajenja i njihova ekonomičnost

Kupina sistemi gajenja – Horizontalni sistemi- Špalirsko gajenje podrazumeva formiranje “živih ograda” uz naslone od razli?itog materijala,sa dva-tri reda žice. Ovaj sistem obezbe?uje velike prinose i racionalno izvo?enje neophodnih mera agrotehnike u toku godine, pre svega poljoprivredne mehanizacije za obradu, zaštitu, berbu, rezidbu i drugo. Gajenjem kupine u špaliru obezbe?uje se puna osvetljenost od vrha do bazalnih delova.U takvim uslovima ... Read More »

Đubrenje kupine uticaj na prinos kod kupine

kupina sorta nega razmnožavanje kupine voćna vina đubrenje kupine

Đubrenje kupine – Savremeni zasadi kupine su visokointezivni i vrlo rodni, i zato ih treba redovno i obilno đubriti. Time se direktno utiče na rentabilnost proizvodnje, duži eksploatacioni period i obezbeđuje visok prinos i dobar kvalitet plodova. Količina i vrsta đubriva zavisi od plodnosti zemljišta, klimatskih uslova i meliorativnog đubrenja. Za đubrenje kupine koriste se organska i mineralna đubriva, a ... Read More »

Vino od kupina za zdravlje i dobru zaradu

Vino od kupina – Slatki plodovi kupine su bogati vitaminima i mineralima.Ali možete praviti i KUPINOVO VINO-veoma traženo i cenjeno zbog lekovitih osobina.Od jagodi?astog vo?a mogu se spraviti veoma cenjena stona i desertna vina.   Šira jagodi?stog vo?a se karakteriše velikim sadržajem kiselina, pa se koriguje u smislu smanjenja istih. Ovo je neophodno, jer bi vino dobijeno od šire sa ... Read More »