Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kupina đubrenje

Tag Archives: kupina đubrenje

Đubrenje i uticaj naprinos kod kupine

kupina sorta nega razmnožavanje kupine voćna vina

?ubrenje kupine – Savremeni zasadi kupine su visokointezivni i vrlo rodni, i zato ih treba redovno i obilno ?ubriti. Time se direktno uti?e na rentabilnost proizvodnje, duži eksploatacioni period i obezbe?uje visok prinos i dobar kvalitet plodova. Koli?ina i vrsta ?ubriva zavisi od plodnosti zemljišta, klimatskih uslova i meliorativnog ?ubrenja. Za ?ubrenje kupine koriste se organska i mineralna ?ubriva, a ... Read More »