Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kultiviranje

Tag Archives: kultiviranje

Suncokret, setva i prvi tretman protiv korova

suncokret medna fitotoksičnost

Suncokret, setva – Suncokretu najviše odgovaraju plodna i duboka zemljišta, na kojima njegova rentabilnost gajenja dolazi u punoj meri do izražaja. Suncokret  se zbog svojih bioloških osobina, može vrlo uspešno gajiti i na siromašnijim, a tako?e i na slabo zaslanjenim i kiselim zemljištima. Na siromašnijim zemljištima suncokretu su potrebne nešto ve?e koli?ine mineralnih hraniva nego obi?no. Za gajenje suncokreta izabrati ... Read More »