Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kukurz kokičar

Tag Archives: kukurz kokičar

Agrotehnika kukuruza kokičara – kako je najbolje

agrotehnika kukuruza

Agrotehnika kukuruza kokičara – autor Zlatica Krsmanović, dipl. ing.  Upotreba – Zahvaljujući osobini da zrna pri zagrevanju pucaju pri ĉemu se endosperm izvrće napolje u obliku bele, mekane i šupljikave mase, kukuruz kokiĉar se koristi u prehrambenoj industriji. Plodored – Može da se gaji u monokulturi a povoljni predusevi su: strna žita, leguminoze, krompir, travno-detelinske smeše i sl. Uspeva u svim podruĉjima gajenja kukuruza. ... Read More »