Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kukuruzni

Tag Archives: kukuruzni

Kukuruzni plamenac napada po drugi put

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet

Kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis je polifagna šteto?ina; najve?e  štete pravi na kukuruzu ali i na drugim ratarskim i povrtarskim biljkama. Usled napada ove šteto?ine prinos kukuruza može biti smanjen  do 25% i više. Ovaj leptir ima izražen polni dimorfizam. Ženke su krupnije, svetlije boje, sa rasponom krila od 25-35 mm, dok su mužjaci tamniji, sa rasponom krila 20-30 mm. ... Read More »