Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kukuruzni

Tag Archives: kukuruzni

Kukuruzni plamenac napada po drugi put

kukuruzni plamenac

Kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis je polifagna štetočina; najveće  štete pravi na kukuruzu ali i na drugim ratarskim i povrtarskim biljkama. Usled napada ove štetočine prinos kukuruza može biti smanjen  do 25% i više. Ovaj leptir ima izražen polni dimorfizam. Ženke su krupnije, svetlije boje, sa rasponom krila od 25-35 mm, dok su mužjaci tamniji, sa rasponom krila 20-30 mm. Kod ... Read More »