Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KUKURUZNI šećerca

Tag Archives: KUKURUZNI šećerca

KUKURUZNI plamenac borba za zdravo zrno šećerca

kukuruz šećerac

KUKURUZNI  plamenac –  Osnovna biljke hraniteljke su kukuruz i paprika. Postoji afinitet kukuruznog plamenca prema odre?enim hibridima i sortama pa time i napad nije jednakog intenziteta na svim hibridima.  Štete ?ini gusenica koja se ubušuje u stabljike kukuruza, klipove ili plodove paprike. Indirektne štete su naseljavanje raznih gljiva na mestu ubušenja ?ime se smanjuje tržišna vrednost proizvoda. U fazi razvoja ... Read More »