Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KUKURUZNI PLAMENAC prvi znaci

Tag Archives: KUKURUZNI PLAMENAC prvi znaci

KUKURUZNI plamenac prvi znaci za pažljivo praćenje

 KUKURUZNI  plamenac – po?inje prva faza razvoja .  Kukuruzni plamenac je prisutan svuda gdje se uzgaja kukuruz i ubraja se me?u njegove najvažnije šteto?ine. To je polifagna štetnika koja se osim kukuruza hrani na raj?ici, paprici, sirku, hmelju, suncokretu, krompiru, celeru, ovsu, cve?u, korovskim biljkama … Kukuruzni plamenac u povoljnim uslovima može oštetiti ?ak 50-80% biljaka, što rezultira gubitkom prinosa ... Read More »