Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kukuruzna zlatica

Tag Archives: kukuruzna zlatica

Plodored kukuruza – sprečiti kukuruznu zlaticu

hibrid kukuruz voda borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza kukuruz semenski plodosmena đubrenje kalcijumom

Plodored kukuruza – kukuruz se u Srbiji proizvodi od dugogodišnjih monokultura pa do proizvodnje u sistemu višepoljnih plodoreda. Ipak najčešće se proizvodi u dvopoljnom plodoredu sa pšenicom ili nekom drugom strninom. Iako je kukuruz tolerantan na gajenje u monokulturi, posebno na zemljištima sa visokim proizvodnim potencijalom, potrebno je napomenuti da ovakav na?in proizvodnje nosi i velike rizike i teškoće. Na prvom ... Read More »

KUKURUZNA ZLATICA nepoštovanje plodoreda

KUKURUZNA ZLATICA – Nemogu?nost poštovanja plodoreda prisiljava ratare da kukuruz seju više godina na istoj njivi. Time se stvaraju uslovi za napade šteto?ina. Jedna od njih je kukuruzna zlatica. Proverite da li na njivamaima njihovih larvi. Ona podgriza koren i biljka polako poleže. Odrasli insekt je žute do zelene boje, sa crnim prugama duž bo?nih strana pokrioca, dužine 4-6mm. Ženka ... Read More »