Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: KUKURUZNA ZLATICA plodored

Tag Archives: KUKURUZNA ZLATICA plodored

Plodored kukuruza – sprečiti kukuruznu zlaticu

hibrid kukuruz borealis

Plodored kukuruza – kukuruz se u Srbiji proizvodi od dugogodišnjih monokultura pa do proizvodnje u sistemu višepoljnih plodoreda. Ipak najčešće se proizvodi u dvopoljnom plodoredu sa pšenicom ili nekom drugom strninom. Iako je kukuruz tolerantan na gajenje u monokulturi, posebno na zemljištima sa visokim proizvodnim potencijalom, potrebno je napomenuti da ovakav način proizvodnje nosi i velike rizike i teškoće. Na ... Read More »

KUKURUZNA ZLATICA nepoštovanje plodoreda

KUKURUZNA ZLATICA – Nemogućnost poštovanja plodoreda prisiljava ratare da kukuruz seju više godina na istoj njivi. Time se stvaraju uslovi za napade štetočina. Jedna od njih je kukuruzna zlatica. Proverite da li na njivamaima njihovih larvi. Ona podgriza koren i biljka polako poleže. Odrasli insekt je žute do zelene boje, sa crnim prugama duž bočnih strana pokrioca, dužine 4-6mm. Ženka ... Read More »