Saturday, 23 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kukuruza (page 2)

Tag Archives: kukuruza

SILIRANJE kukuruza kada početi siliranje ?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

SILIRANJE  kukuruza – Leto je vreme kada se uzgajivači stoke spremaju za zimu.Određuju broj grla koja će gajiti tokom zimskog perioda i izračunavaju koliko je potrebno spremiti hrane za njih. Jedan od načina spremanja relativno jeftine, kvalitetne hrane je siliranje. 1. Siliranje cele biljke kukuruza   Optimalno vreme za siliranje cele biljke kukuruza je u periodu kada je sadržaj suve ... Read More »

Setva kukuruza – koliko zrna po hektaru ?

setva kukuruza

Setva kukuruza – koliko Vam treba semena za jedan hektar? Postoji jednostavan način da odredite broj zrna i kupite onoliko vreća koliko je racionalno.  Jedan hektar  = 10.000 m2.  Kukuruz  sejati  na međuredno rastojanje od 70 cm ( 0.7 m).  Jedan hektar predstavimo u vidu jednog dugačkog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 m.  Broj zrna u  dugačkom ... Read More »