Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kukuruza

Tag Archives: kukuruza

KROMPIR silaza vredna kao silaža od kukuruza

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR silaza vredna – Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obi?no, krompir ošte?en pri va?enju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u prole?e. Ošte?ene krtole i ljuske krompira ?ine 50% krompira koriš?enog u ishrani stoke. U pojedinim godinama ... Read More »

Gustina setve kukuruza, večita dilema

Gustina setve kukuruza – pred svaku setvu kukuruza postavlja se pitanje – koliko biljaka posejati po hektaru ? Treba pažljivo birati u skladu sa kulturom koja je bila na njivi prethodno, kakva je agrotehnika primenjena,  kakve su prognoze metereologa za nastupaju?e leto. Doneli ste odluku o hibridu koji ?ete posejati, kad problem – kako uskladiti kupovinu potrebnog hibrida i rapoloživog ... Read More »

SILIRANJE kukuruza kada početi siliranje ?

SILIRANJE  kukuruza – Leto je vreme kada se uzgajiva?i stoke spremaju za zimu.Odre?uju broj grla koja ?e gajiti tokom zimskog perioda i izra?unavaju koliko je potrebno spremiti hrane za njih.Jedan od na?ina spremanja relativno jeftine, kvalitetne hrane je siliranje. 1. Siliranje cele biljke kukuruza   Optimalno vreme za siliranje cele biljke kukuruza je u periodu kada je sadržaj suve materije ... Read More »

Setva kukuruza – koliko zrna po hektaru ?

Setva kukuruza – koliko Vam treba semena za jedan hektar? Postoji jednostavan na?in da odredite broj zrna i kupite onoliko vre?a koliko je racionalno.  Jedan hektar  = 10.000 m2.  Kukuruz  sejati  na me?uredno rastojanje od 70cm ( 0.7 m).  Jedan hektar predstavimo u vidu jednog duga?kog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 m.  Broj zrna u  duga?kom redu ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Skok eura prema US dolaru ( odnos 1:1,12 ) snižava cene žitarica i uljane repice na evropskim tržištima. Pšenica i kukuruz beleže  cene na novi najniži nivo od po?etka kampanje. Egipatski ministar poljoprivrede je najavio odstupanje od zahteva za manimalni fitosanitarni zahtev od 0,05% ergot  za idu?e pošiljke pšenice. Ove vesti su rezultat bojkota izvoznika pšenice. Dolaze?i tenderi ?e pokazati rešenost izvoznika, ... Read More »

Setva kukuruza – potrebni uslovi za uspešan početak

Setva kukuruza je vrlo zna?ajna operacija – pre svega odabir hibrida za odre?eno podru?je, treba odrediti gustinu useva zavisno od primenjenih agrotehni?kih mera i agroekoloških uslova uzgoja, kao i odrediti vreme i dubinu setve jer je sve vrlo važno za postizanje visokih prinosa. Seme za setvu treba imati minimalnu klijavost 90%, ?isto?u 99%, vlažnost manju od 15% i da je ... Read More »