Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kukuruz vlažnog zrna

Tag Archives: Kukuruz vlažnog zrna

Kukuruz vlažnog zrna čuva hranljiva svojstva

kukuruz setva vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja divlji sirak koncentrati njihov sastav

Kukuruz vlažnog zrna. U poslednje vreme svedoci smo sve većeg uticaja neočekivanjih klimatskih uslova na kvalitet i količinu pripremljene hrane za stoku. Jedno od rešenja u takvim uslovima može biti i korišćenje vlažnog kukuruza za ishranu domaćih životinja.  Kukuruz vlažnog zrna, koje je samleveno i silirano ili celoga zrna, podvrgnut inertiranju (čuvanje uz pomoć dejstva mikroorganizama koje uključuje fermentaciju) , omogućava ... Read More »

Kukuruz vlažnog zrna rešenje za skladištenje

kukuruz vlažnog zrna siliranje berba kukuruza

Kukuruz vlažnog zrna – U poslednje vreme svedoci smo sve većeg uticaja neočekivanjih klimatskih uslova na kvalitet i količinu pripremljene hrane za stoku. Jedno od rešenja u takvim uslovima može biti i korišćenje vlažnog kukuruza za ishranu domaćih životinja. Kukuruz vlažnog zrna, koje je samleveno i silirano ili celoga zrna, podvrgnut inertiranju (čuvanje uz pomoć dejstva mikroorganizama koje uključuje fermentaciju) , ... Read More »